Biz elmydama boýun egýäris

Ösen materiallar, has gowy durmuş

Indi, esasan, seýrek toprak materiallary, nano materiallary, OLED materiallary we beýleki ösen materiallar bilen iş salyşýarys.

biz kim

ŞANGHAI XINGLU HIMIKI TEHNOLOGI COA LTD

Şanhaý Xinglu Himiki Tehnologiýa Co., Ltd ykdysady merkezde - Şanhaýda ýerleşýär.Elmydama “Ösen materiallar, has gowy durmuş” we tehnologiýa gözleg we ösüş komitetine, durmuşymyzy has gowulaşdyrmak üçin adamlaryň gündelik durmuşynda ulanmak üçin ýapyşýarys.

Indi, esasan, seýrek toprak materiallary, nano materiallary, ussat garyndysy we beýleki ösen materiallar bilen iş salyşýarys.Bu ösen materiallar himiýa, lukmançylyk, biologiýa, OLED displeýi, OLED ýagtylygy, daşky gurşawy goramak, täze energiýa we ş.m.

Häzirki wagtda Şandong welaýatynda iki önümçilik zawodymyz bar.Meýdany 30,000 inedördül metr bolup, 100-den gowrak işgäri bar, şolardan 10 adam uly inersener.Gözleg, synag synagy we köpçülikleýin önümçilik üçin amatly önümçilik liniýasyny döretdik, şeýle hem iki laboratoriýa we bir synag merkezini döretdik.Müşderimize gowy hilli önüm hödürleýändigimize göz ýetirmek üçin önümiň her köpüsini eltmezden ozal barlaýarys.

Dünýädäki müşderileri zawodymyza baryp, bilelikde gowy hyzmatdaşlygy ýola goýmagy garşylaýarys!