Service

Tjänsten är en av våra starkaste fördelar, manifesteras genom starkt fokus på våra kunders lönsamhet när du gör alla beslut. Vårt främsta mål är att förse våra kunder med maximal tillfredsställelse. Några av våra överläggningar för att uppnå detta är:

●   Kund syntes / OEM
    Med starka produktion förmåga och års erfarenhet av produktion, vi kan uppnå snabb respons i att omvandla FoU till pilotskala produktion sedan till storskalig produktion. Vi kan ta alla typer av resurser till försörjning skräddarsydd tillverkning tjänster och OEM för många typer av finkemikalier.

●   Genomföra pre-godkännandeprocesser, till exempel, oavsett avstånd från vårt nätverk, att bedöma och autentisera sin produktion och kvalitetskontroll anläggningar.

●   Noggranna utvärderingar av kundernas normala behov eller särskilda önskemål i syfte att tillhandahålla effektiva lösningar.

●   Hanteringen av eventuella krav från våra kunder med opportunism för att säkerställa minimi olägenheter.

●   Att ge regelbundna uppgraderad prislistor för våra huvudprodukter.

●   Quick förmedling av information om ovanliga eller oväntade marknads tendenser till våra kunder.
    Snabb orderhantering och avancerade kontorssystem, oftast resulterar i transmit av orderbekräftelser, proforma fakturor och leveransinformation inom en kort tid.

●   Fullt stöd i påskynda snabb clearance av transmit exemplar av rätt dokument som krävs via e-post eller telex. Dessa inkluderar express releaser

●   Att hjälpa våra kunder att uppfylla sina prognoser, särskilt genom noggrann planering om leveranser.
    Ge mervärdestjänster och unik kunden erfarenhet till kunder, möta de dagliga behoven och erbjuda lösningar på sina problem.

●   Positiv ta itu med och snabb återkoppling behov och förslag på kunder.

●   Besitter professionella produktutveckling kapacitet, bra sourcing förmågor och energisk marknadsföring team.

●   Våra produkter säljer bra på den europeiska marknaden, och vunnit ett gott rykte och hög popularitet.

●   Ge gratisprover.